Malaysia adalah pasaran yang menarik untuk eCommerce di Asia Tenggara kerana ekonomi yang dinamik dan infrastruktur yang dibangunkan untuk teknologi digital. ⁣⁣⁣⁣Malaysia mempunyai ~ 25.84 juta pengguna internet aktif (80 peratus daripada penduduk) dan mempunyai kadar pengguna telefon bimbit yang sangat tinggi.

Daripada 32.25 juta rakyat Malaysia (data Januari 2019), 25 juta adalah pengguna media sosial, 40.24 juta langganan mudah alih, dan 24 juta menggunakan media sosial pada peranti mudah alih mereka.⁣⁣

⁣Sektor eCommerce Malaysia berada pada fasa pertumbuhan dan sudah mendapat manfaat daripada pelaksanaan program di bawah enam teras teras Strategik Pelan Strategik eCommerce (NeSR) Kebangsaan.

⁣⁣⁣⁣Majlis eCommerce Kebangsaan (NeCC), yang terdiri daripada pelbagai kementerian dan agensi ditubuhkan untuk memacu pelaksanaan pelan hala tuju ke arah

menggandakan kadar pertumbuhan e-dagang Malaysia untuk mencapai sumbangan KDNK sebanyak USD 53 bilion menjelang 2020. Sumber – export.gov⁣⁣